GameLandVN Mobile tặng 200 giftcode Chân Long Mobile, by Hàn Thiên Hải

Sử dụng giftcode Chân Long Mobile do VTC Game và GameLandVN Mobile trao tặng, các bạn sẽ nhận được 2 Xích Kim Hồ Lô, 20 Rương Tiền Đồng, 10 Linh Diệp Ngũ Phẩm và 2 Kim Ngọc Bài.

Click để tiếp tục...