"Hacker" tấn công DDoS làm tê liệt toàn bộ hệ thống Pokemon GO , byClick để tiếp tục...