Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Charmeleon, by Hàn Thiên Hải

Charmeleon sống ở những vùng núi đá khô cằn, đêm đến, những chiếc đuôi lửa của chúng bập bùng phát sáng như những vì sao.

Click để tiếp tục...