Pokemon Go: Tổng quan về Pokemon Blastoise, by Hàn Thiên Hải

Là cấp tiến hóa cuối cùng của Squirtle và Wartortle, Blastoise sở hữu hai khẩu thủy pháo ẩn dưới mai. Những cột nước áp cao bắn ra từ hai khẩu súng mạnh tới độ có thể xuyên thửng những tấm thép dày hoặc các lớp bê tông chắc chắn.

Click để tiếp tục...