Đột Kích lấy báu vật vĩnh viễn để “câu” người chơi , byClick để tiếp tục...