Pokemon GO: Tổng quan về Pokemon Squirtle, by Hàn Thiên Hải

Trong chiến đấu, Squirtle có thể rút toàn thân vào mai để giảm thiểu sát thương. Đồng thời, chú rùa nhỏ này tinh ý quan sát xung quanh và xả mạnh bọt nước vào đối phương khi có cơ hội.

Click để tiếp tục...