Lại đứt cáp quang biển, Internet từ Việt Nam đi quốc tế bị chậm , byClick để tiếp tục...