NSTT: Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1), by Hàn Thiên Hải

Gợi ý đạt điểm S khi vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) trong Ngôi Sao Thời Trang để nhận Nhẫn Ước Hẹn và đổi ba trang phục cưới mới ra mắt là Sánh Duyên, Trong Sáng và Hoa Tử Đằng.

Click để tiếp tục...