Cảnh sát Úc cảnh báo người chơi Pokemon Go, by Hàn Thiên Hải

Đừng băng qua đường hay vô đồn chơi Pokemon Go là cảnh báo của cảnh sát phía Bắc Australia khi game này ồn ào trên mạng xã hội.

Click để tiếp tục...