Bạch Tuộc Số chính thức ra mắt làng game Việt với Giang Hồ Truyền Kỳ , byClick để tiếp tục...