Clash Royale: Chi tiết về phiên bản 1.4.0 ngày 4/7, by Hàn Thiên Hải

Các nội dung đáng chú ý nhất của phiên bản 1.4.0 gồm có tính năng mới Tournament (Giải đấu), arena mới Frozen Peak và 4 lá bài mới (Ice Spirit, Bowler, The Log và Lumberjack).

Click để tiếp tục...