Thời thế đổi thay, MOBA và FPS lên ngôi, MMORPG sống chật vật trên PC , byClick để tiếp tục...