Tặng 200 giftcode High Speed game Gungun Online, by Hàn Thiên Hải

Sử dụng giftcode High Speed do Gate of Game và GameLandVN Mobile trao tặng, các bạn sẽ nhận được 5 Đá Hồn Rùa Biển, 5 Phượng Hoàng Lửa, 5 Pháo Sinh Đôi, 5 Bảo Rương Công Nhân, 5 Bảo Rương Cướp Biển, 5 Phúc Vận Phù Lục và 5 Phúc Vận Thạch Lục.

Click để tiếp tục...