Android 7.0 có tên gọi chính thức là Nougat, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mới được Google xác nhận vào sáng ngày 01/07/2016, tên gọi chính thức của Android 7.0 sẽ là Android Nougat. Nougat là tên một loại đồ ngọt như thông lệ đặt tên cho các phiên bản Android của Google.

Click để tiếp tục...