VNG chuẩn bị trình làng Bí Kíp Luyện Rồng 3D Mobile, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mà GameLandVN Mobile mới cập nhật, nhà phát hành VNG chuẩn bị trình làng một trò chơi di động trực tuyến mới mang tên Bí Kíp Luyện Rồng 3D Mobile. Hiện tại, fanpage của Bí Kíp Luyện Rồng 3D Mobile đã được công khai trên mạng xã hội Facebook tại địa chỉ facebook.com/bklr3d.

Click để tiếp tục...