Đã có thể tải về Hỏa Phụng Liêu Nguyên, chính thức Open Beta 30/06 , byClick để tiếp tục...