Tứ Đại Danh Bổ mở cửa thử nghiệm Alpha Test, by Hàn Thiên Hải

Phiên bản thử nghiệm Alpha Test của trò chơi di động trực tuyến Tứ Đại Danh Bổ sẽ được mở cửa vào 10h00 sáng nay (28/06/2016). Dự kiến, đợt thử nghiệm của Tứ Đại Danh Bổ sẽ được kéo dài đến hết ngày 30/06/2016.

Click để tiếp tục...