Supercell hé lộ tính năng giải đấu trong Clash Royale, by Hàn Thiên Hải

Vào 7h15 ngày 23/06/2016, Supercell đã hé lộ tính năng Tournaments (Giải đấu) sắp có mặt trong Clash Royale. Hiện tại, tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ.

Click để tiếp tục...