Đại Thánh Phục Yêu mở cửa Open Beta vào ngày 28/06, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mà GameLandVN Mobile mới cập nhật, nhà phát hành 568E vừa công bố sẽ ra mắt phiên bản Open Beta của trò chơi di động trực tuyến Đại Thánh Phục Yêu vào ngày 28/06/2016 tới đây.

Click để tiếp tục...