Cửu Âm Chân Kinh 3D thử nghiệm lần đầu vào 15/06, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mà GameLandVN Mobile mới nhận được, trò chơi di động trực tuyến Cửu Âm Chân Kinh 3D sẽ được Snail Game tiến hành thử nghiệm lần đầu tại Trung Quốc vào ngày 15/06/2016 tới đây. Đây là trò chơi trực tuyến thứ ba của Snail Game mang thương hiệu Cửu Âm Chân Kinh sau Cửu Âm Chân Kinh phiên bản PC và Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Click để tiếp tục...