CMN Online trình làng Vệ Binh Ngân Hà vào ngày 15/06, by Hàn Thiên Hải

Vệ Binh Ngân Hà là trò chơi thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ ba được phát triển trên nền tảng Unity với tên gốc là Tinh Hà Loạn Đấu.

Click để tiếp tục...