Gungun Online ra mắt teaser ấn tượng, ấn định ngày Closed Beta 16/06 , byClick để tiếp tục...