Vũ công TOUCH Mobile vui buồn lẫn lộn sau 3 ngày Alpha Test , byClick để tiếp tục...