Tìm hiểu về đả, vệ, kĩ trong Quyền Vương 98, by Hàn Thiên Hải

Bày trận là chiến thuật quan trọng trong Quyền Vương 98. Nếu các võ sĩ được đặt vào vị trí thích hợp sẽ giúp phát huy tối đa sức mạnh cá nhân và vận hành hệ thống toàn đội, bạn hoàn toàn có thể “lật kèo” trước đối thủ mạnh hơn.

Click để tiếp tục...