Ngạo Kiếm Mobile ra mắt phiên bản Hiệp Khách Hành, tặng gift code , byClick để tiếp tục...