Tìm hiểu về điểm thiên phú trong Quyền Vương 98, by Hàn Thiên Hải

Thiên phú là hệ thống cường hóa thuộc tính, có thể khỏa lấp khuyết điểm, bổ sung năng lực của toàn đội, tạo nên tính cân bằng và tối ưu sức mạnh dù võ sĩ bạn lựa chọn không phải là tối ưu nhất.

Click để tiếp tục...