All 4 Games phát hành game Việt Fancy Cats, by Hàn Thiên Hải

All 4 Games, một trong những nhà phát hành game hàng đầu của Vương quốc Anh, vừa đưa ra thông báo về hợp tác với Genix Lab từ TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam để phát hành trò chơi di động Fancy Cats lên các chợ ứng dụng App Store, Google Play và Amazon App Store vào mùa hè này.

Click để tiếp tục...