TOUCH Mobile ra mắt trang chủ, chính thức đón game thủ vào 3/6 , byClick để tiếp tục...