ASUS công bố phim tài liệu quay bằng ZenFone Zoom, by Hàn Thiên Hải

Cách đây vài ngày, ASUS Việt Nam đã giới thiệu một bộ phim tài liệu

Click để tiếp tục...