Chiến Dịch Huyền Thoại: Hồ sơ mật (Phần 1, Chương 8), by Hàn Thiên Hải

Chương 8 Rồng thức giấc là cuộc trò chuyện của Assassin với Lightspeed và các thành viên của FALCON sau khi cô tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.

Click để tiếp tục...