Kiếm Vũ chính thức mở cửa thử nghiệm có reset nhân vật hôm nay 25/05 , byClick để tiếp tục...