Phong Vân 3D: Hơn 100 bang hội đã được tạo trong ngày đầu ra mắt , byClick để tiếp tục...