Baby Dragon và Miner sắp có mặt trong Clash of Clans, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mà Supercell mới công bố, trong bản cập nhật sắp ra mắt cuối tháng Năm này, Clash of Clans sẽ có sự bổ sung của 2 đơn vị lính mới (Baby Dragon, Miner) và 2 spell (phép) mới (Clone, Skeleton).

Click để tiếp tục...