TLBB 3D Mobile: Nga My sắp có mặt tại Việt Nam, by Hàn Thiên Hải

Vào sáng ngày 20/05/2016, fanpage Thiên Long Bát Bộ 3D Mobile (TLBB 3D Mobile) đã đăng tải hình ảnh về Nga My và xác nhận môn phái này sẽ xuất hiện trong bản cập nhật sắp tới của TLBB 3D Mobile.

Click để tiếp tục...