VNG xác nhận phát hành Cửu Âm Chân Kinh Mobile, by Hàn Thiên Hải

Ngày 20/05/2016 vừa qua, VNG đã đăng tải thông tin xác nhận phát hành Cửu Âm Chân Kinh Mobile tại Việt Nam trên trang chủ của công ty này. Được biết, VNG là đối tác đầu tiên trên thế giới được Snail Game chuyển nhượng bản quyền phát hành Cửu Âm Chân Kinh Mobile.

Click để tiếp tục...