Phong Vân 3D Mobile sẽ Closed Beta không xóa nhân vật ngày 24/5 , byClick để tiếp tục...