Tóc Tiên, Trọng Nhân khuấy đảo game thủ tại VTC Mobile Festival , byClick để tiếp tục...