VTC Mobile Festival: hơn 10.000 game thủ 'phá đảo' nhà thi đấu Quân khu 7 , byClick để tiếp tục...