Clash Royale: Chi tiết bản cập nhật ngày 18/05/2016, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mà Supercell mới công bố, Clash Royale sẽ có một bản cập nhật mới vào ngày 18/05/2016 tới đây. Nội dung chính của bản cập nhật này là cân bằng lại sức mạnh của các thẻ bài đang quá mạnh và quá yếu trong thời gian vừa qua.

Click để tiếp tục...