Tổng quan về các loại boss trong 3Q 360Mobi, by Hàn Thiên Hải

Tương tự như 3Q Củ Hành và Liên Minh Huyền Thoại, quái rừng trong 3Q 360Mobi không chỉ cho vàng và điểm kinh nghiệm khi bị hạ gục mà còn có khả năng cho các bùa lợi giúp bạn có thể nâng cao sức mạnh để đánh bại đối thủ.

Click để tiếp tục...