Gamota công bố ảnh Việt hóa của Touch Mobile, by Hàn Thiên Hải

Sau khi xác nhận sẽ phát hành Touch Mobile tại Việt Nam, Gamota đã công bố loạt ảnh Việt hóa của Touch Mobile và hứa hẹn sẽ trình làng vào trung tuần tháng này.

Click để tiếp tục...