Lộ diện loạt ảnh tuyệt đẹp về Thiên Đường 2: Huyết Minh, by Hàn Thiên Hải

Sau khi công bố dự án phát triển trò chơi di động trực tuyến từ Lineage II với tên gọi Thiên Đường 2: Huyết Minh, Snail Game đã công bố loạt ảnh tuyệt đẹp về trò chơi di động này.

Click để tiếp tục...