Clash Royale: Các thay đổi cân bằng ngày 03/05/2016, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mà Supercell công bố, bản cập nhật ngày 03/05/2016 của Clash Royale sẽ có một loạt điều chỉnh cân bằng liên quan đến Mortar, Bomb Tower, Elixir Collector, Cannon, Royal Giant, Mirror, Valkyrie, Mini P.E.K.K.A.

Click để tiếp tục...