3Q 360Mobi: Hướng dẫn thiết lập các chế độ chọn mục tiêu, by Hàn Thiên Hải

Để thay đổi các chế độ chọn mục tiêu trong 3Q 360Mobi, trong trận đấu, chọn biểu tượng bánh răng góc trên bên trái màn hình rồi chỉnh thiết lập theo hướng dẫn của GameLandVN Mobile.

Click để tiếp tục...