Cẩm nang 3Q 360Mobi: Hướng dẫn tinh nguyên, by Hàn Thiên Hải

Tinh nguyên là những vật phẩm giúp giúp tăng năng lực của tướng trong 3Q 360Mobi. Sử dụng tinh nguyên hợp lí, bạn có có thể kiểm soát trận đấu và giành chiến chiến thắng trong 3Q 360Mobi.

Click để tiếp tục...