Tìm hiểu về tiên thuật trong 3Q 360Mobi, by Hàn Thiên Hải

Tương tự như phép bổ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại, 3Q 360Mobi cũng có một hệ thống tương tự gọi là tiên thuật. Người chơi 3Q 360Mobi cần phải biết sử dụng thông thạo các loại tiên thuật để có thể nâng cao sức mạnh cho bản thân cũng như khắc chế đối phương.

Click để tiếp tục...