VNG công bố thử nghiệm 3Q 360Mobi, by Hàn Thiên Hải

Theo tin mới cập nhật, VNG vừa công bố thử nghiệm trò chơi di động trực tuyến 3Q 360Mobi từ 14h00 ngày 29/04 đến 16h00 ngày 04/05/2016. Hiện tại, 3Q 360Mobi mới chỉ hỗ trợ các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.

Click để tiếp tục...