Soha Game công bố phát hành Ảo Mộng Giang Hồ, by Hàn Thiên Hải

Ảo Mộng Giang Hồ là trò chơi thuộc thể loại nhập vai nhiều người chơi (MMORPG) có tên gốc là Nghịch Thiên Man Thần. Trò chơi này hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị và sẽ ra mắt trong tháng Năm tới.

Click để tiếp tục...