Lục Long Tranh Bá mở cửa thử nghiệm Closed Beta, by Hàn Thiên Hải

Theo tin mới cập nhật, phiên bản thử nghiệm Closed Beta của Lục Long Tranh Bá đã được Hope mở cửa thử nghiệm vào 11h00 sáng nay (26/04/2016). Dự kiến, đợt thử nghiệm Closed Beta của Lục Long Tranh Bá sẽ kéo dài từ 7 đến 10 ngày trước khi ra mắt phiên bản chính thức.

Click để tiếp tục...