Gamota công bố phát hành Touch Mobile, by Hàn Thiên Hải

Theo tin mới cập nhật, Gamota vừa công bố phát hành trò chơi di động Touch Mobile tại thị trường Việt Nam. Được biết, Touch Mobile là phiên bản di động của webgame Touch được phát triển bởi công ty Perfect World (Trung Quốc).

Click để tiếp tục...